apie dvara title

"Butautų dvaro brovoras" A.Savickas

 

Butautų dvare ištisus šimtmečius vykdavo įvairūs dailininkų planerai ir menininkų suvažiavimai. Vienu metu dvaro sienas puošė per 100 Lietuvos dailininkų paveikslų. Deja, keičiantis valstybinei santvarkai dauguma paveikslų buvo pavogti arba sunaikinti.

Džiaugiamės, kad pavyko išsaugoti vieno žymiausių Lietuvos dailininkų Augustino Savicko dovanotą paveikslą, kuriame vaizduojamas Butautų dvaras.

 

 

2014 m. rugsėjo mėn. buvo atidaryta atnaujinta paveikslų galerija, kurioje yra per dvidešimt paveikslų.

 

"Yra dalykų, kurių neišmatuosi nei tonomis, nei valiuta, tai - žmogaus dvasia" - Petras Poškus, ilgametis Butautų dvaro valdytojas